`Stop vervolging van top Vie d'Or'

De raadslieden van twee directeuren van levensverzekeraar Vie d'Or vinden dat er een einde moet komen aan de strafrechtelijke vervolging van het tweetal. Gisteren vroegen ze de rechtbank in Den Bosch het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren omdat het onderzoek niet binnen een redelijke termijn is afgerond. Het duurde alles bij elkaar meer dan zeven jaar. Vie d'Or ging in 1993 failliet door wanbeleid. Dat leverde 11.000 polishouders een strop op van 200 miljoen gulden.