Scholing nieuwe leraren loopt vast

Minister Hermans (Onderwijs) roept de hulp van commerciële opleidingsinstellingen zoals de LOI in om te helpen bij het omscholen van zogenoemde zij-instromers. De lerarenopleidingen kunnen de stroom van mensen uit het bedrijfsleven die leraar willen worden niet aan.

Dit heeft de minister aan de Tweede Kamer geschreven. Hermans benadrukt dat de opleidingen allereerst beter moeten doorverwijzen. Doordat zij onderling te weinig overleggen, ontstaan lange wachtlijsten voor de zij-instroom. Er staan momenteel 3.000 gegadigden ingeschreven bij bemiddelingsorganisaties. Slechts 250 hebben tot nu toe een geschiktheidsonderzoek goed afgerond.

Uit een gisteren naar de Kamer gestuurde tussenrapportage van de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat in de eerste maanden van dit schooljaar ongeveer 750 vacatures openstonden in het basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs had 500 open plaatsen. Die tekorten lopen gedurende het schooljaar nauwelijks terug. Vervanging van ziek personeel lukt vaak niet. Ook de sterk verhoogde mobiliteit binnen het onderwijs leidt tot een groeiend aantal vacatures. Door de krappe arbeidsmarkt kunnen leraren steeds vaker voor de baan kiezen die het best bij hun wensen past.

Volgens cijfers die het ministerie van Onderwijs hanteert, bereikt het lerarentekort zijn top tussen 2002 en 2004. In 2002 zal het lerarentekort het grootst zijn in het basisonderwijs; twee jaar later volgt de piek in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs stijgt de werkgelegenheid tot 2004 met 7,5 procent en zijn jaarlijks 8.500 nieuwe leraren nodig. Als gevolg van klassenverkleining zal dat in 2002 zelfs ruim 11.000 zijn.

De werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs stijgt met 6 procent, waardoor jaarlijks 5.500 nieuwe leraren moeten worden aangetrokken.