Ook de VVD wil nu meer geld onderwijs

De paarse partijen nemen graag elkaars thema's over. Na D66 en PvdA wil ook VVD-leider Dijkstal extra geld voor het onderwijs.

VVD-leider Dijkstal is niet ontevreden over het congres van coalitiepartner PvdA dit weekeinde. ,,Het is niet zonder betekenis, dat de PvdA bij monde van Kok, en iets minder van Melkert, heeft laten weten te hechten aan de financiële spelregels uit het regeerakkoord'', zegt Dijkstal op een drukbezochte VVD-bijeenkomst in Zeist.

De verwachting dat het PvdA-congres zou tornen aan de door de VVD zo geapprecieerde Zalmnorm, ter linkerzijde verantwoordelijk gesteld voor de problemen in zorg en onderwijs, is niet uitgekomen. Dijkstal houdt zich echter verre van triomftonen. Het touwtrekken binnen het kabinet over meer geld voor de diverse sectoren is pas net begonnen.

Nog moeilijk is te zeggen hoe hard de eisen van de verschillende ministers zijn, en of deze zich verdragen met de Zalmnorm, die voorschrijft dat extra belastinginkomsten niet voor extra uitgaven mogen worden gebruikt. De VVD-leider spreekt dezer dagen overigens liever niet van Zalmnorm, maar van `uitgavenkader' en `spelregels'.

Enkele weken dreigde hij nog met een kabinetscrisis, nu zegt Dijkstal zich niet te storen aan de ketelmuziek waarmee PvdA en D66 hun financiële verlangens af en toe begeleiden. ,,Een beetje stevige taal, iets krachtig aan de orde stellen, dat hoort er allemaal bij in de politiek''.

Sterker nog: de VVD blaast zijn partijtje mee, want het gevaar ligt hier op de loer dat de andere partijen de liberalen met succes als schraapzuchtige verdervers van met name het onderwijs zullen afschilderen.

En dus is, nadat D66-leider De Graaf al van een dreigende nationale ramp heeft gesproken en ook het PvdA-congres er uitvoerig aandacht aan heeft besteed, de VVD-avond in Zeist bijna geheel aan het onderwijs gewijd de paarse partijen zijn al jaren zeer bedreven in het overnemen van elkaars thema's.

Dat zal PvdA en D66 moeilijker vallen bij een ander thema waarop Dijkstal de nadruk legt: het terugdringen van het aantal asielzoekers. De VVD-leider presenteert dit als een onderwerp waarop, met behoud van het uitgavenkader, geld kan worden vrijgemaakt voor zorg en onderwijs krachtige toepassing van de op 1 april in werking tredende vreemdelingenwet maakt kostbare uitbreiding van de opvang van asielzoekers immers overbodig.

Maar het thema is natuurlijk vooral politiek van aard. De bewindspersoon die vanavond door Dijkstal wordt uitgenodigd tot een dynamisch uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde illegalen is immers de nieuwe PvdA-staatssecretaris Kalsbeek. Dijkstal voelt zich sterk op dit onderwerp: ,,De bevolking voelt aan dat het zo niet langer kan, met de steeds toenemende stroom asielzoekers'', zo zei hij in Zeist.