Noodkreet van EU over visserij

Het Europese visserijbeleid moet radicaal worden hervormd, omdat met de huidige instrumenten geen duurzame visserij mogelijk is.

Alle belanghebbenden, waaronder de vissers en milieugroepen, moeten bij bepaalde beheerstaken van visgronden worden betrokken. Verder zouden groepen EU-lidstaten gezamenlijk moeten controleren of de visserij de regels naleeft. Hierdoor kan het onderlinge wantrouwen over eerlijke concurrentieverhoudingen worden weggenomen. Ook moeten er meerjarige visquota komen om de jaarlijkse koehandel tussen lidstaten over visrechten te voorkomen en vissers beter in staat te stellen hun bedrijfsvoering te plannen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste voorstellen die de Europese Commissie vandaag in een `Groenboek' heeft gepresenteerd. Een nieuw visserijbeleid zou in 2003 zijn beslag moeten krijgen. Het gemeenschappelijke Europese beleid op het gebied van visserij bestaat sinds 1983.

Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw en Visserij) onderstreepte dat de Europese visserij een overcapaciteit heeft van 40 procent en dat de visvoorraden steeds verder afnemen. Onlangs werd voor delen van de Noordzee al een tijdelijk vangstverbod voor kabeljauw afgekondigd. ,,We moeten deze spiraal naar beneden stoppen'', aldus Fischler.

In het Groenboek wordt ook de invoering van een `eco-label' voor vis voorgesteld. Volgens de Europese Commissie zijn de controles op visserij-afspraken door de individuele lidstaten ,,onvoldoende'' om eerlijke concurrentie te waarborgen. Bovendien wordt onvoldoende tegen overtredingen opgetreden. Ook kan bij het huidige visserijbeleid niet snel genoeg op noodsituaties en lokale omstandigheden worden ingespeeld. Mede daarom wordt een meerjarige aanpak voorgesteld. De Europese Commissie vindt de huidige programma's voor vlootreductie onvoldoende.

Volgens de Oostenrijkse Eurocommissaris is het `Groenboek' een discussiestuk en worden belanghebbenden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren. Het nieuwe beleid zou een meer decentraal karakter moeten krijgen. Fischler wil ook regionale adviescomités met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden betrekken bij de op Europees niveau te formuleren beleidsdoelstellingen.

Visserij : pagina 15