`Niemand dwong mij af te treden'

Haar aftreden als Enschedees wethouder voor ruimtelijke ordening was een persoonlijke beslissing, zegt Els Koopmans.

Als het college van B en W van Enschede deze ochtend voor haar wekelijkse vergadering bijeenkomt, is Els Koopmans daar niet meer bij. Sinds gisteravond, toen ze tijdens het raadsdebat over de vuurwerkramp, haar aftreden als wethouder (verantwoordelijk voor milieu en ruimtelijke ordening) en raadslid voor de VVD bekendmaakte, zit ze thuis. ,,Ik ga zo dadelijk eerst een hoop strijkwerk wegwerken'', glimlacht ze, ,,want daar is de laatste weken niets aan gebeurd.''

Hoe kijkt u terug op het raadsdebat?

,,Het had nog wel wat feller kunnen zijn. Maar over het algemeen was het heel keurig. Dat viel me mee.''

Volgens uw fractievoorzitter Enklaar is er binnen het college druk op u uitgeoefend om af te treden.

,,Absoluut niet waar. Ik heb alles gelezen. Het feitenrelaas, het milieuvergunningentraject, de inspectierapporten, het rapport van Oosting. Daarna was het voor mij duidelijk dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Iedereen heeft geprobeerd mij van aftreden te weerhouden, en toen dat niet lukte om eerder mijn terugtreden bekend te maken, maar ik wilde in de raad verantwoording afleggen.''

Is het niet vreemd dat de VVD tot aan het raadsdebat dreigde het hele college naar huis te sturen als er teveel op de persoon gespeeld zou worden, terwijl u al besloten had op te stappen.

,,Nee hoor, de dreiging dat het college als geheel zou vallen was reëel. Als het college niet, zoals gisteravond wel gezegd is, bereid was om die culturele omslag te maken, te gaan schuiven met verantwoordelijkheden was het zeer wel mogelijk geweest dat een derde wethouder, wethouder Swart, ook opgestapt was.''Tot aan gisteren hebt u altijd beweerd geen fouten te hebben gemaakt. Sterker nog: U wist niet van het bestaan van S.E Fireworks. Gisteren zei u echter dat u sneller en beter de inhaalslag op het gebied van vergunningen had moeten maken.

,,Ik noem dat geen fouten, dat zijn dingen die niet goed zijn gegaan. Ik neem het mezelf persoonlijk kwalijk dat ik meer achter die vergunningen aan had moeten zitten. Dat heb ik pas na de ramp ingezien.''

U vertrekt ook als raadslid. Eén moment gedacht om net als collega Buursink aan te blijven?

,,Geen enkel. Ten tijde van de vuurwerkramp in Culemborg was ik ook raadslid en ik verwijt mezelf dat ik toen niet heb aangedrongen op maatregelen. Dat neem ik mezelf als raadslid kwalijk.''

Dat kan Buursink in zijn zak steken?

,,Nee hoor, iedereen moet zijn eigen afweging maken.''

Burgemeester Mans vindt dat hij kan blijven zitten. U ook?

,,Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik vind Mans een capabel bestuurder. Voor de stad is het goed dat hij blijft.''

Aan het slot van de raad zei u: Ik hoop dat de regering goed geluisterd heeft. Wat bedoelt u daar mee?

,,Ook de overheid heeft steken laten vallen. De rijksinspecties, de douane, de inspectie voor milieuhygiene, het bureau Milan van het ministerie van Defensie. Iedereen hield zich bezig met vuurwerk, maar niemand zei ons dat er iets fout zat. Nu moet iedereen eerlijk en objectief bij zichzelf te rade gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren.''