`Miljarden extra voor natuur in Nederland'

Er is tot 2010 bijna dertig miljard gulden nodig voor de natuur in Nederland. Dat stellen een aantal maatschappelijke organisaties die samen een `nationaal natuuroffensief' hebben opgesteld.

Het plan zou vanmiddag worden aangeboden aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, onder wie De Graaf (D66), Melkert (PvdA) en Rosenmöller (GroenLinks). Zij dienden vorig jaar een motie in die het kabinet opriep meer geld en aandacht te besteden aan het natuurbeleid.

Tot de opstellers van het natuuroffensief behoren onder meer de ANWB, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen, de VEWIN en het Wereldnatuurfonds.

Het natuuroffensief moet Nederland leefbaar, gezond en aantrekkelijk houden. ,,Het is tijd voor een versnelde realisatie van een robuuste ecologische hoofdstructuur, herstel van biodiversiteit, herstel van de kwaliteit van grote open wateren, versterking van de voor Nederland karakteristieke landschappen en een drastische verbetering van de milieukwaliteit van bodem, water en lucht'', aldus de coalitie, die zich `Nederland Natuurlijk' noemt.

De dertig miljard gulden van het plan komen voor eenderde uit `vergroening' van bestaande begrotingsposten, voor eenderde uit het naar voren halen van natuurgelden en voor eenderde uit extra geld.

Het meeste geld gaat naar het versneld aankopen van gronden die gezamenlijk de `ecologische ruggengraat' van Nederland vormen, de zogeheten ecologische hoofdstructuur, plus de aanleg van verbindingen tussen die, dikwijls versnipperde, natuurgebieden. Verder moet er de komende dertig jaar in totaal 300.000 hectare extra recreatiegroen bij komen in en rondom de steden, een gebied ter grootte van de provincie Utrecht. Ook het platteland moet drastisch vernieuwd worden. In het algemeen bepleiten de organisaties dat het vestigen van stedelijke, `rode', functies altijd gepaard gaat met het aanleggen van `groene' functies. ,,Groen door rood moet een vast principe worden in ons land.''

De opstellers van het natuuroffensief verwachten dat de kosten snel kunnen worden terugverdiend, bijvoorbeeld doordat een goed en gezond leefklimaat bedrijven aantrekt en doordat de kosten van gezondheidszorg zullen teruglopen. ,,Er zijn aanwijzingen dat een substantiële en forse aanleg van meer natuur in Nederland zou leiden tot één procent minder ziekteverzuim van de werkende bevolking.'' Dat zou een jaarlijkse besparing opleveren die eerder in de miljarden dan in de miljoenen loopt, aldus het natuurplan.