Martinair

In het bericht KLM rekent weer op Martinair (in de krant van zaterdag 17 maart, pagina 17) wordt gesteld dat Martinair in 1999 een verlies geleden heeft van 26 miljoen gulden. De maatschappij behaalde toen echter een winst van 29,3 miljoen. Vorig jaar werd een verlies van 97 miljoen gulden geboekt.