Marinevliegkamp

De marine vindt Den Helder de beste plaats voor Orions (NRC Handelsblad, 6 maart). Maar Den Helder is niet de beste plaats maar wel de duurste en voor het milieu de slechtste. De marineleiding is doodsbenauwd dat Valkenburg dicht moet, wat overigens te betreuren valt, en kiest voor Den Helder. Sluiting van Valkenburg en onderbrenging van deze 6 of 7 Orions op een luchtmachtbasis zal het einde betekenen van de zeggenschap over deze vliegtuigen zo vreest men. Of nog erger het einde van de Marine Luchtvaartdienst in zijn huidige vorm. De marineleiding gaat daarbij geheel voorbij aan de te maken kosten en heeft al helemaal geen boodschap aan het milieu zo lijkt het. Onderbrenging van dit kleine aantal vliegtuigen is op bijvoorbeeld de luchtmachtbasis Leeuwarden mogelijk voor een fractie van de geschatte kosten. Het huidige marinevliegkamp De Kooy mag dan wel 30.000 vliegbewegingen per jaar hebben waardoor de indruk wordt gewekt dat het een wat groter vliegveld is, dat is het niet. Alleen de Hercules van de Luchtmacht komt een paar keer per jaar.

In het artikel wordt gesproken over de verdwijning van een buurtschap en een zestal bollenboeren. De realiteit is toch wat anders, het huidige vliegkamp ligt dicht tegen een woonwijk. Het begin van de baan ligt op 300 meter van een woonwijk. Een gedraaide variant van de nieuwe baan komt te liggen op slechts 500 meter van deze wijk met aanvlieg- en vertrek route over de Waddenzee met zijn belangrijke foerageplaatsen van beschermde vogelsoorten. En dan het idee om een nieuw vliegveld aan te leggen, te gek voor woorden. Hopelijk is de Tweede Kamer prijsbewuster, heeft meer oog voor het milieu en steekt hier een stokje voor.

    • Jan Koning