Katsberg

De trappisten die hun stem uitbrengen voor de Franse gemeenteraadsverkiezingen behoren volgens het onderschrift bij de fraaie foto (NRC Handelsblad, 12 maart) tot het klooster `Mont des Cats' in het noorden van het land. Zoals de naam van hun woonplaats, Godewaersvelde, al aangeeft, ligt die plaats in Frans-Vlaanderen. Het klooster heet dan ook naar de brede heuvel waarop het is gelegen; de Katsberg. Van hieruit werd in 1881 de abdij Koningshoeven bij Tilburg gesticht.

    • A.H.M. van Schaik