Kamer wil snellere verkoop huurhuizen

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de woningcorporaties ernst moeten maken met de verkoop van huurwoningen. Dit proces gaat volgens PvdA, VVD, CDA en D66 veel te langzaam, zo hielden zij staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) gisteren voor tijdens een debat over de nota `Mensen, wensen, wonen'. Remkes draagt de corporaties op de komende tien jaar 500.000 huizen te verkopen.

Uit een onderzoek van de vereniging van corporaties Aedes bleek vorige week dat de belangstelling van huurders om hun huizen te kopen zeer gering is. Van de 68.000 huizen die werden aangeboden zijn er in 2000 slechts 17.000 verkocht. Remkes noemde de inventarisatie ,,een flutonderzoek'', omdat de vraagstelling verkeerd zou zijn geweest. Remkes wees op ervaringen in de Achterhoek en in Rotterdam, die aanzienlijk positiever zijn. Verder heeft hij geconstateerd dat een aantal corporaties geen verkoopbeleid voert en dat in Amsterdam stadsdeelraden dwarsliggen bij de verkoop van huurwoningen.

Remkes heeft aangekondigd zelf ,,de teugels strakker aan te zullen trekken'' bij corporaties die hele woonblokken verkopen aan beleggers. Dat is volgens de staatssecretaris niet de bedoeling.

De wens van VVD, CDA en D66 om de instellingen meer ruimte te geven voor andere activiteiten dan de sociale woningbouw zal door hem niet worden gehonoreerd. Het mag volgens Remkes niet zo ver komen dat een woningcorporatie een bedrijventerrein koopt. Bemiddeling bij zorgfaciliteiten is wel toegestaan, maar de corporatie mag niet zelf die zorg gaan aanbieden. Commerciële activiteiten moeten passen in het beleid om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren, vindt Remkes.