EU wijst vaccinatie veestapel af

Europa is niet bereid de veestapel te vaccineren tegen mond- en klauwzeer. Een grote meerderheid in de EU voelt niets voor het voorstel om het tien jaar geleden ingevoerde non-vaccinatiebeleid ter discussie te stellen.

Nederland en Portugal hadden daaarop aangedrongen. ,,Nu beginnen met vaccineren zou betekenen dat je de strijd opgeeft'', vatte de voorzitter van het landbouwberaad, de Zweedse minister Winberg, het gevoelen van de meerderheid samen. De Europese Commissie wil niet verder gaan dan de reeds toegestane `noodvaccinatie' in een kring rond haarden waar de ziekte is uitgebroken, tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Minister Brinkhorst (Landbouw) hield na afloop van het beraad vol dat het debat over het vaccinatiebeleid ,,nog niet gesloten'' is. Samen met zijn collega's uit België en Luxemburg bedong Brinkhorst dat een commissie van wetenschappers nog eens gaat onderzoeken wat de voordelen en de nadelen van het non-vaccinatiebeleid zijn.

Europees commissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenzaken) liet er evenwel geen misverstand over bestaan dat de Commissie de non-vaccinatie niet ter discussie wil stellen.

Het belangrijkste argument is dat Europa door vaccinatie zijn export naar markten buiten de Europese Unie zou schaden. Landen als de Verenigde Staten accepteren geen gevaccineerde dieren omdat de antistoffen van het vaccin niet uitsluiten dat het dier met de ziekte in aanraking is geweest. Ook Duitsland, volgens minister Brinkhorst aangevoerd door de ,,halfgroene'' minister Künast (lid van de Duitse Groenen) schaarde zich hierachter. Binnenkort zal de Europese Commissie het beleid nog eens per brief aan de lidstaten uitleggen.

Brinkhorst kondigde verder aan de komende weken uit te zoeken hoe Nederland kan ontkomen aan de opkoopregeling voor runderen, waartoe een Europees ambtenarencomité vrijdag bij meerderheid besloot. Brinkhorst heeft principiële bezwaren tegen deze ,,niet-democratische'' besluitvorming, omdat de opkoopregeling voor dertig procent door de lidstaten zelf wordt betaald.

Minister Brinkhorst vindt dat de Commissie niet het recht heeft besluiten af te dwingen met verstrekkende gevolgen voor nationale begrotingen.

De regeling verplicht lidstaten vanaf 1 april runderen die ouder zijn dan dertig maanden, bij aanbod op te kopen tegen ten minste de marktprijs. Het vlees moet vervolgens worden vernietigd of opgeslagen totdat de Europese Commissie de toestand op de markt goed genoeg vindt om het vlees alsnog te verkopen.

De opkoopregeling is bedoeld als steunmaatregel voor de ingestorte rundvleesmarkt. Als gevolg van de BSE-crisis ligt de consumptie van rundvlees in de Europese Unie nog steeds 25 procent lager dan normaal, zei landbouwcommissaris Franz Fischler gisteren.