EU-geld voor grensbewaking Macedonië

De Europese Unie heeft een uitgebreid financieel hulpprogramma ingezet om de regering van Macedonië te ondersteunen bij de bestrijding van Albanees geweld. Dit is gisteren besloten.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU veroordeelden gisteren de ,,pogingen van Albanese extremisten om Macedonië en de regio te destabiliseren''.

De steun is voor een belangrijk deel gericht op verbetering van de bewaking van de grens van Macedonië om infiltraties vanuit Kosovo tegen te gaan. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, zei gisteren dat de EU en de NAVO daarmee een ,,voorbeeld van gelukkige samenwerking'' geven. De door de NAVO geleide troepen van KFOR proberen in Kosovo de grens met Macedonië te controleren. Volgens minister Jozias van Aartsen had KFOR eerder uitgebreidere maatregelen moeten nemen om het geweld in het gebied tegen te gaan. ,,Het zicht had beter kunnen zijn'', zei hij.

De EU besteedt dit jaar 13,5 miljoen euro voor verbetering van de grenscontroles. Daarvan gaat 4,35 miljoen naar de training en het uitrusten van grenspolitie en douane. Voor het opzetten van een communicatienetwerk tussen de grensovergangen is 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Vier miljoen euro wordt besteed aan de grensovergang bij Blace. In de begroting van dit jaar is nog vijf miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor de grensbewaking.

De EU levert ook financiële steun voor de verbetering van de relaties tussen de etnische bevolkingsgroepen. Eurocommissaris Chris Patten (Extern Beleid) zei gisteren vijf miljoen euro ter beschikking te hebben voor de Albaneestalige universiteit in Tetovo. Nederland heeft eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld.

De EU steunt ook met 5,5 miljoen euro de hervorming van het gerechtelijk apparaat. Ook helpt de EU Macedonië met de financiering van een volkstelling in mei (1,32 miljoen euro) en de opvang van vluchtelingen uit Kosovo (tientallen miljoenen euro's). De EU heeft in totaal tachtig miljoen euro macro-economische steun aan Macedonië toegezegd, waarvan dertig miljoen is uitbetaald.

    • Ben van der Velden