Bush: Japan moet econonomie hervormen

President George Bush en de Japanse premier Yoshiro Mori hebben elkaar gisteren aangemoedigd gauw iets te doen aan de slechte economische situatie in hun landen. Mori bezocht Bush in het Witte Huis en de twee spraken ongeveer de helft van de tijd over actuele economische onderwerpen. Bush hield Mori voor dat de Japanse economie structurele hervormingen nodig heeft. Mori erkende in ,,ongewoon expliciete'' bewoordingen dat Japanse banken veel te veel slechte bedrijfsleningen in de boeken hebben staan. Dat dit een zorg is die ook de Verenigde Staten raakt, bleek vorige week toen ongerustheid over Japanse financiële instellingen de aandelenkoersen verder omlaag joeg. Dat had weer nervositeit tot gevolg in Japan, waar de banken getroffen zijn door de waardedaling van hun Amerikaanse effectenbezit.

De Japanse economie stagneert al tien jaar en herstelt zich ondanks massale overheidssteun niet. De rente op de geldmarkt is de nul dicht genaderd, maar dat brengt in de praktijk nauwelijks stimulans. De dominante regeringspartij LDP aarzelt harde maatregelen te nemen. Experts zeggen dat zolang gewone Japanners de urgentie niet zien van hervormingen – omdat het land nog steeds rijk is en de hogesnelheidstreinen nog op tijd rijden – er weinig zal gebeuren.

Mori, de zevende premier in negen jaar, is naar eigen zeggen van plan iets te doen aan de slechte leningen en de hoge schulden van bedrijven die het herstel van de Japanse economie bemoeilijken. Op zijn beurt sprak Mori de hoop uit dat de VS ,,passende macro-economische maatregelen zullen nemen om iets aan de vertraging van de Amerikaanse economische groei te doen''.

Volgens de gezamenlijke slotverklaring heeft Mori toegezegd structurele hervormingen in zijn land te bevorderen, deregulering door te voeren om de Japanse economie er bovenop te helpen en de financiële infrastructuur te versterken. Bush en Mori hopen ook de Amerikaans-Japanse economische dialoog weer op gang te helpen en willen een nieuwe gespreksronde bij de Wereldhandelsorganisatie op gang brengen.

Het bezoek van Mori, de eerste buitenlandse ontvangst van Bush, was vooraf afgeschilderd als een staatsbezoek zonder veel inhoud, aangezien van Mori wordt verwacht dat hij volgende maand aftreedt. De politieke betekenis is groot omdat het valt aan de vooravond van een topontmoeting van Bush met hoge Chinese politici.

Lawrence Lindsay, de economisch adviseur van Bush, had de economische relatie tussen de VS en Japan vergeleken met die tussen een grote en een kleine broer. Die uitspraak was in Japan met gemengde gevoelens ontvangen. De atmosfeer was gisteren echter vrij van wrevel.

    • Lucas Ligtenberg