VVD wil ook meer geld onderwijs

De VVD is bereid volgend jaar extra geld uit te trekken voor onderwijs, zorg en veiligheid. Deze investeringen moeten worden gefinancierd uit bezuinigingen op uitgaven voor arbeidsongeschiktheid en asielzoekers.

De VVD blijft tegen de financiering van extra uitgaven uit inkomstenmeevallers, zoals coalitiepartner PvdA desnoods wil. VVD-fractieleider Dijkstal kondigde dit gisteren voor de NOS-radio aan in reactie op het PvdA-congres, afgelopen zaterdag.

Dijkstal noemde de eisen van de VVD om te bezuinigen op de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid en asielzoekers ,,de lakmoesproeven van de VVD'' bij de komende begrotingsbesprekingen voor 2001. Premier Kok zei de dag tevoren op het PvdA-congres dat de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar ,,de lakmoesproef voor paars'' worden.

Het congres van de PvdA riep de Tweede-Kamerfractie op bij de besprekingen over de rijksbegroting 2002 `bijzondere aandacht' te geven aan onderwijs en zorg. Fractieleider Melkert zei de afgelopen weken herhaaldelijk dat hiervoor eventueel de begrotingsafspraken in het regeerakkoord, die bekend staan als de Zalmnorm, moeten worden versoepeld.

VVD-fractieleider Dijkstal toonde zich verheugd dat het PvdA-congres niet expliciet tornt aan de Zalmnorm, die regelt dat extra inkomsten van de overheid moeten worden benut voor het verlagen van de staatsschuld en voor lastenverlichting. Dijkstal zag wel mogelijkheden dat het kabinet met ,,een hoop creativiteit'', zoals bij de aannames van inflatie- en renteniveau, ,,wat geld kan vrijspelen''.

Volgens Dijkstal zijn bezuinigingen op de uitgaven voor asielzoekers en arbeidsongeschiktheid ,,nu echt dringend noodzakelijk'' en is het ,,niet verantwoord'' volgend jaar extra uitgaven te doen voor de opvang van asielzoekers. De VVD wil al langer de toestroom van asielzoekers beperken en streeft naar een lager aantal arbeidsongeschikten.

De besprekingen over de begroting voor het (verkiezings-)jaar 2002 worden volgens PvdA-leider Kok ,,spannend'' door de tegengestelde wensen van coalitiepartners PvdA en VVD. ,,We zullen echt moeten zien of paars dat redt. Ik heb daar wel vertrouwen in, maar het wordt heel moeilijk'', zei hij zaterdag na afloop van het congres.

Kok kreeg van het congres de ruimte om de condities te regelen voor een mogelijk huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met zijn Argentijnse vriendin Máxima Zorreguieta. Moties die eisen stelden aan Máxima (die de grondslag van de Nederlandse democratie zou moeten erkennen) en haar vader (die weg zou moeten blijven bij een huwelijk) werden met ruime meerderheid verworpen. Kok verklaarde dat hij met de gevoelens in de samenleving rekening houdt en hij zijn werk `gewetensvol' zal verrichten.