Vuurwerkbranche wil opslag in defensiebunkers

De vuurwerkbranche legt de Tweede Kamer woensdag een plan voor om enkele mobilisatiecomplexen van defensie te gebruiken voor de opslag van professioneel vuurwerk. Volgens de VEN, de vereniging voor evenementenvuurwerk, kunnen de fabrikanten het beste vanuit een aantal centrale opslagbunkers worden bevoorraad. Het ministerie van Defensie stoot de MOB-complexen, waar materieel werd opgeslagen, momenteel op grote schaal af. De dienst Domeinen is belast met de verkoop. Het voorstel van de vuurwerkmakers kan een rol gaan spelen in de discussie over het vuurwerkbesluit van minister Pronk (Milieu). Daarin wordt onder meer geregeld dat professioneel vuurwerk voortaan op 800 meter van andere bebouwing dient te worden bewaard.