IMF waarschuwt Nederland

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt Nederland zich te houden aan de afspraken in het regeerakkoord over de uitgaven. Daarmee steunt het impliciet de zogenoemde Zalmnorm. Extra geld voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg en onderwijs moet binnen de begroting worden gevonden. Volgens het IMF kan de Nederlandse economie extra uitgaven niet verdragen wegens oplopende loonkosten en de gespannen arbeidsmarkt.