Effecten van extra geld zorg onbekend

Minister Borst (Volksgezondheid) weet niet of het extra geld dat de zorg krijgt voor vermindering van de werkdruk leidt tot `meer handen aan het bed'. Wel werkt bijna zestig procent van het personeel dat met dit geld wordt aangetrokken `in de sfeer van de verpleging en verzorging'. Dit antwoorden Borst en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) op Kamervragen.

De verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg kregen vorig jaar 155 miljoen gulden voor verlaging van de werkdruk. Voor zover valt na te gaan heeft dit geleid tot bijna 1.400 arbeidsplaatsen, waarvan 810 in de verpleging en verzorging. De bewindspersonen vinden het niet nodig dat de instellingen de besteding van het geld voor verlichting van de werkdruk apart gaan verantwoorden: dat zou tot onnodige administratie leiden. Ze menen dat er ook veel aan vermindering van de werkdruk kan worden gedaan door een betere organisatie: een goede werksfeer, een betere inroostering, het aanleren van tiltechniek en begeleiding. Volgens hen is uit onderzoek gebleken dat bij instellingen die per formatieplaats een hogere `productie' leveren, medewerkers en patiënten tevredener zijn en het ziekteverzuim lager uitkomt.

Het ziekteverzuim in de zorg is nog steeds hoger dan in andere bedrijfstakken: ruim zeven procent tegen zo'n vijf procent in het bedrijfsleven. Wel zijn er binnen de zorg grote verschillen. Volgens de bewindspersonen komen er steeds meer instellingen waar het verzuim op of onder de vijf procent ligt. Verlaging van het verzuim in de zorg tot vijf procent zou het personeelstekort grotendeels oplossen.