De la Rúa wil per decreet regeren

De Argentijnse president Fernando de la Rúa heeft gisteravond aangekondigd dat hij het Congres om ,,speciale noodbevoegdheden'' zal vragen die hem in staat stellen per decreet te regeren met voorbijgaan aan het parlement. Twee ministers en een staatssecretaris zijn afgetreden en studenten hebben in reactie openbare universtiteiten bezet terwijl vakbonden stakingen hebben aangekondigd.

De la Rúa, die de ernstigste politieke en economische crisis in Argentinië in 15 maanden wil bezweren, riep alle politieke partijen via een nationale televisietoespraak op om een regering van nationale eenheid te formeren.

De uitlatingen van De la Rúa volgden op het aftreden vrijdagavond van twee ministers en andere hoge partijfunctionarissen zoals De la Rúa's stafchef, allen lid van Frepaso, de linkervleugel van zijn coalitieregering, die het oneens waren met een drastisch bezuinigingsplan dat de nieuwe minister van Economische Zaken, López Murphey, eerder op de avond had bekendgemaakt.

De econoom Murphey wisselde twee weken geleden zijn ministerschap van Defensie in tegen zijn huidige post nadat de toenmalige minister van Economische Zaken José Luis Machinea was afgetreden. Murphey wil de komende twee jaar 10 miljard gulden bezuinigen om het land uit de economische crisis te halen. Bijna 60 procent van de bezuinigingen moet komen uit het onderwijssysteem.

De crisis, die al twee jaar voortduurt, verergerde in oktober vorig jaar toen Frepaso-leider en vice-president Carlos Alvarez terugtrad. Het Internationaal Monetair Fonds, die de voorstellen van Murphy heeft gesteund, kwam Argentinië in december te hulp met een pakket leningen ter waarde van 40 miljard dollar.

De aankondiging van Murphy leidde vrijdagavond tot het aftreden van minister Hugo Juri van Onderwijs, staatssecretaris van Wetenschap en Technologie Andriana Puiggrós en minister van Binnenlandse Zaken Frederico Storani. De laatste verklaarde dat hij als oud-studentleider en langjarig activist voor onderwijshervormingen de maatregelen niet kon steunen.

De nationale vakbond van leraren CTERA heeft voor morgen en overmorgen stakingen aangekondigd net als hoogleraren aan de universiteiten. De bezuiniging treft bijvoorbeeld een provinciale onderwijzersbonus waarvoor 1.400 leerkrachten tussen 1997 en 1998 in hongerstaking gingen. Critici menen dat de maatregelen vooral gericht zijn op het naar de provincies gedecentraliseerde onderwijsbudget, terwijl Murphy de centrale overheidsbureaucratie niet durft aan te pakken. Getwijfeld wordt of De la Rúa zal slagen een nieuw kabinet te formeren aangezien behalve oppositiepartijen ook coalitiepartner Frepaso tegenstander is van de voorstellen. De Peronistische Partij dreigde dat Argentinië aan de rand staat van ,,grote sociale beroering''.