Voedselsituatie Afghanistan

De voedselorganisatie van de Verenigde Naties, WFP, stuurt een gezant naar het noorden van Afghanistan om na te gaan hoe de situatie is van de duizenden vluchtelingen die daar zijn gestrand na de aanhoudende gevechten tussen de ultra-fundamentalistische Talibaan en de alliantie van oppositiegroeperingen. Volgens de oppositie zijn daar al meer dan duizend mensen bezweken aan de ontberingen door koude en voedselgebrek. Een woordvoerder van het WFP zei dat de VN zich zorgen maken over de onheilsberichten maar dat ze zich ook realiseren dat die overdreven kunnen zijn. Behalve in het noorden, tegen de grens van Tadzjikistan aan, is de afgelopen tijd ook een grote vluchtelingenstroom in Afghanistan op gang gekomen in de richting van de westelijke stad Herat en naar het grensgebied met Pakistan.