Schisma

De vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbel Stichting willen Jahweh in de bijbel voortaan met HEER aanduiden, maar vier geleerde meelezeressen hebben zich afgescheiden en wensen een geslachtsloos woord. Wat het wel wordt, maakt de vrouwen van De Afscheiding niet uit, `De Eeuwige' of `JHWH', zolang het maar niet HEER is. Ontstaat er een nieuwe Gender-religie in Nederland?

Wat is er mis met God? God is een volmaakt geslachtsloos begrip. Het ziet er niet uit als man met grijze baard, maar als een geslachts- en kleurloos wezen in het heelal. Een cirkelvormige mat aluminium ruimtehelm zonder ruitje erin en een gotische spits erop. Om het voor de vrouwelijke afscheidingsbeweging aantrekkelijk te maken, blijft de duivel een man, Darth Vader.

    • Maarten Huygen