PvdA-congres kiest voor Koole

De Leidse politicoloog Ruud Koole is gisteravond gekozen tot voorzitter van de Partij van de Arbeid. Het PvdA-congres, twee dagen bijeen in Rotterdam, verkoos Koole met 710 stemmen boven Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma, die 491 stemmen kreeg.

De voorzittersverkiezing in de PvdA is tot het allerlaatste moment spannend gebleven. De keuze voor Koole is op het PvdA-congres algemeen uitgelegd als een krachtig signaal tegen het aftredende partijbestuur, dat vorig jaar september heeft gebroken met voorzitter Marijke van Hees. Deze bestuurscrisis heeft in de partij tot een groot wantrouwen in het landelijke PvdA-kader geleid. Mede hierdoor wist kandidaat Sharon Dijksma, die de voorkeur van het partijbestuur had gekregen, veel minder stemmen te vergaren dan vooraf werd verwacht.

Aan de verkiezing van Koole (47) ging gistermiddag een felle procedurestrijd vooraf, waarin het congres verhinderde dat de Amsterdamse afdelingsvoorzitter Bouwe Olij kandidaat zou kunnen zijn voor het vice-voorzitterschap. Koole en Olij hadden zich als een `tandem' gepresenteerd.

Het congres oordeelde, na krachtige pleidooien van de partijtop, dat Olij zich te laat had aangemeld als kandidaat voor het vice-voorzitterschap. Olij noemde zich ,,zwaar belazerd'' door het partijbestuur, dat op het laatste moment een brief van een notaris presenteerde waarin werd gesteld dat het toelaten van nieuwe kandidaten onreglementair zou zijn. Kandidaat-voorzitter Bart Tromp had zich toen al uit de strijd teruggetrokken, met de nadrukkelijke oproep aan het congres te stemmen op Ruud Koole.

De nieuwgekozen voorzitter stelde in zijn toespraak tot het congres dat hij van de PvdA ,,weer een democratische partij wil maken met een duidelijk sociaal-democratisch profiel''. Koole wekte irritatie bij aftredende bestuursleden door de partij en Marijke van Hees met nadruk ,,excuses'' aan te bieden voor de bestuurscrisis van vorig jaar. Vertrekkende PvdA-bestuurders meenden dat Koole hiermee ten onrechte de schuld voor de crisis bij hen neerlegde. Koole oogstte met zijn spijtbetuiging een ovationeel applaus van het congres. Naast Koole zal Peter van der Velden, burgemeester van Bergen op Zoom, optreden als vice-voorzitter.

Het PvdA-congres gaf gistermiddag brede steun aan vernieuwing van de partijstructuur. De PvdA krijgt een Politiek Forum dat minimaal driemaal per jaar bijeen moet komen om actuele politieke thema's te bespreken. Het Forum kan `zwaarwegende adviezen' geven aan het partijcongres, dat het hoogste verenigingsorgaan blijft. Onder druk van het congres krijgt het Forum twaalf extra afgevaardigden uit de gewesten, waarmee het totale aantal leden uitkomt op 112. Het aantal leden van het PvdA-bestuur, dat bijna veertig leden telde, is teruggebracht tot elf.

Op de congresagenda van vanmiddag staan politiek beladen moties over extra investeringen in de publieke sector en het verleden van Jorge Zorreguieta, vader van de vriendin van kroonprins Willem-Alexander.

Portret Koole: pagina 3

Afrekening: pagina 3