Personalia

De Haarlemse hoofdofficier van justitie H. van Brummen vertrekt naar het openbaar ministerie in Rotterdam. De ministerraad heeft hiermee gisteren ingestemd. Van Brummen volgt hoofdofficier L. de Wit op, die onlangs op het parket van Amsterdam is benoemd. Van Brummen is sinds februari 1997 hoofdofficier in Haarlem. Hij volgde L. de Beaufort op, die moest vertreken door de IRT-affaire. Plaatsvervangend hoofdofficier Th. Bot neemt Van Brummen in Haarlem tijdelijk waar.