Nog geen ziek vee, verbod op vervoer blijft

Bij de 51 bedrijven die recent in totaal bijna 1.500 dieren hebben geïmporteerd uit Frankrijk zijn vooralsnog geen sporen van mond- en klauwzeer gevonden. Dit heeft het ministerie van Landbouw gisteren bekend gemaakt.

Minister Brinkhorst (Landbouw) handhaaft niettemin het totale vervoersverbod voor schapen, geiten, runderen en varkens. Pas na de uitslag van een tweede klinisch onderzoek, naar verwachting dit weekeinde, overweegt hij het vervoersverbod te versoepelen. Dat betekent dat in elk geval tot maandag slachterijen niet worden bevoorraad.

In de loop van volgende week worden de uitslagen bekend van het bloedonderzoek naar mond- en klauwzeer bij alle dieren op de 51 bedrijven. Dan komt vast te staan of de Franse dieren in contact zijn geweest met het virus. Als voorzorgsmaatregel zijn deze week vier van de 51 onderzochte bedrijven door de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees geruimd. Op deze bedrijven waren in totaal 941 schapen aanwezig, die de ziekte kunnen hebben zonder uiterlijke kenmerken te vertonen. Behalve de schapen zijn ook 125 geiten en 117 runderen, 17 herten, 13 lama's, 11 dromedarissen en 1 muntyak gedood.

Minister Brinkhorst heeft gisteren met onmiddellijke ingang een importverbod ingesteld voor vlees uit Argentinië, waar ook recentelijk mond- en klauwzeer is uitgebroken.

Hij loopt daarmee vooruit op het importverbod door de Europese Unie, dat maandag ingaat. Het verbod is bedoeld om de insleep van mond- en klauwzeer uit Argentinië via vers vlees en schoongemaakte slachtafvallen tegen te gaan.

Voor dierlijke producten uit de Franse departement Mayenne, waar vorige week mond- en klauwzeer werd vastgesteld, geldt een Europees vervoersverbod. Brinkhorst vindt het daarom niet nodig al het Franse vlees te verbieden.

Premier Kok zei gisteren dat toestand van de Europese landbouw wat hem betreft volgende week aan de orde kan komen in informeel overleg tijdens een bijeenkomst van de Europese regeringsleiders in Stockholm, als de Europese ministers van landbouw dat na hun bijeenkomst, maandag in Brussel, nodig vinden.