McIslam

Zestien eeuwen zijn de boeddhabeelden in het Afghaanse Bamiyan blijven staan. Ze overleefden de komst van de Arabieren en de islam in de zevende eeuw. De massale bekering indertijd hield niet in dat de beelden moesten worden verwoest. In de Middeleeuwen liet zelfs Djengis Khan met zijn Mongoolse horden de boeddhabeelden intact. De Russen kwamen, de Britten, later weer Russen.

Pas de fundamentalistische Afghaanse Talibaan hebben de monumentale werken opgeblazen. In 2001. Zo'n beeldenstorm heeft zich niet eerder voorgedaan. Het hoefde niet van de koran. De Talibaan zijn dus niet traditioneel, maar juist spiksplinternieuw. Traditionele waarden houden meer respect in voor de pre-islamitische cultuur, voor vrouwen. Elke Afghaanse stam had eigen tradities. De Talibaan-leiders willen met hun nieuwe, streng nationalistische islam verschillen tussen de stammen overbruggen. Zonder verleden, net als McDonald's en andere moderniteiten. McIslam.

    • Maarten Huygen