JAREN VIJFTIG

Waarom ontbreekt de televisie in het rijtje sleutelwoorden dat de hoogleraren Schuyt en Taverne in hun boek `1950 Welvaart in zwart-wit' aangeven als bepalend voor de verandering in het denkpatroon in het Nederland van na de oorlog? In het artikel `Die cruciale jaren vijftig' in W&O van 3 maart komen nog wel radio en film ter sprake.

De televisie begon in ons land op 1 oktober 1951. Na een trage start kwam een krachtige stimulans in januari 1956 met de komst van het NTS-journaal, het eerste gezamenlijke omroepprogramma met als `raison d'être' dat actualiteiten nu eenmaal niet zuilgebonden zijn. Vooral door deze nieuwsvoorziening, die van begin af aan zowel bij pers als publiek een `succès fou' was en zo een geduchte gangmaker werd, liep het aantal tv-toestellen in de tweede helft van de jaren vijftig op van ongeveer 30.000 tot bijna één miljoen.

Helaas is er nog niemand geweest die de rol van de `mysterieuze krachten van de televisie' bij deze maatschappelijke ontwikkelingen heeft onderzocht, zoals Joris van den Berg indertijd voor de sport deed. Ook de auteurs van `1950' hebben deze lacune kennelijk laten bestaan. `Ach ja..de jaren vijftig' van Dick Slootweg, Willem van Beusekom en Co de Kloet, uit 1974, was een bescheiden aanzet.

    • C. van Hoewijk