Hof regelt geschil Bahrein, Qatar

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gisteren in een poging een oud grensgeschil tussen Bahrein en Qatar te beslechten, Bahrein het grootste toegewezen van een reeks omstreden eilanden en Qatar de rest. Beide landen aanvaardden de uitspraak; Bahrein overigens met grotere vreugde dan Qatar. Het geschil tusen de twee Golfstaten ging terug tot Arabische stammenoorlogen van meer dan 100 jaar geleden. Het Internationaal Gerechtshof begon 10 jaar geleden aan de zaak, waarmee deze de langdurigste tot nog toe was in de geschiedenis van het hof.