Groene farce

President Bush ziet af van een wettelijke beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Het omschakelen van kolen naar gasgestookte centrales zou de prijs voor elektriciteit te veel opdrijven, vindt hij. Goedkope stroom is belangrijker dan de schade van het broeikaseffect.

De Nederlandse regering is het niet eens met Bush, maar doet precies het zelfde als hij. Dankzij de vrije stroommarkt worden Nederlandse kleine en grote milieuvriendelijke warmtekrachtcentrales massaal stilgezet en over een paar jaar waarschijnlijk afgebroken. De gasgestookte warmtekrachtcentrales zijn zuinig omdat ze zijn gekoppeld aan verwarmingsketels voor kassen of fabrieksovens. Wegens de hoge gasprijs is die energiezuinige stroom te duur geworden. In plaats daarvan wordt goedkopere stroom geïmporteerd van vuile Duitse bruinkolencentrales en van de Franse en Duitse kerncentrales, waar Nederland collectief ook zo sterk tegen is.

De stroomverbruiker mag zijn milieugeweten sussen door vrijwillig extra te betalen voor groene stroom. Met vrijwillige subsidie worden milieuvriendelijke installaties gebouwd, nu goed voor één procent van de stroomvoorziening, terwijl de met overheidssubsidie gebouwde milieuvriendelijke warmtekrachtcentrales, vroeger goed voor 40 procent van de stroomvoorziening, dicht gaan. Trap er niet in, groene stroom is een groene farce.

    • Maarten Huygen