Europa bereid weer geld te geven aan Congo

De Europese Commissie wil de ontwikkelingsrelatie met Congo geleidelijk hervatten, nu vooruitgang lijkt te worden geboekt in het democratiserings- en vredesproces in het land. Commissievoorzitter Prodi maakte gisteren tijdens een bezoek van de nieuwe Congolese president, Joseph Kabila, aan Brussel bekend dat de Europese Commissie als eerste stap 28 miljoen euro ter beschikking stelt voor een programma om in Congo het rechtsapparaat te herstellen. In 1992 werden betalingen uit het Europees Ontwikkelingsfonds aan Congo gestopt. Uit het Europees Ontwikkelingsfonds is voor Congo nog 120 miljoen euro niet uitgegeven gelden beschikbaar. Prodi zei dat de 120 miljoen geheel beschikbaar komt, indien ,,concrete vooruitgang'' wordt geboekt in de uitvoering van de Lusaka-akkoorden, die voorzien in democratisering, vrede en terugtrekking van buitenlandse troepen. Bij het conflict betrokken landen, waaronder Rwanda en Oeganda hebben terugtrekking toegezegd.