Eco-tax

In het bericht Shell akkoord met eco-tax (in de krant van woensdag 14 maart, pagina 19) wordt gesteld dat Shell onder voorwaarden akkoord zou zijn met de invoering van een energieheffing voor grootgebruikers. Volgens het bedrijf is uit een vraaggesprek met een Shell-medewerker de verkeerde conclusie getrokken. Shell laat weten hier ,,onverkort'' tegen te zijn omdat dit in Europees verband concurrentievervalsend is.