CTSV wordt deel van Sociale Zaken

De nieuwe toezichthouder in de sociale zekerheid wordt niet op afstand van de overheid geplaatst maar wordt onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Het College Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) zal op voorstel van minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken worden samengevoegd met Directie Toezicht van het ministerie. Bij beide instanties werken tweehonderd mensen.

De uitvoering van de sociale zekerheid wordt ingrijpend gereorganiseerd. Alleen over de vormgeving van het toezicht was nog geen besluit genomen.

De nieuwe Inspectie Werk en Inkomen zal toezicht houden op de juiste besteding van tientallen miljarden guldens door de Centra voor Werk en Inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten.

Met name CTSV-voorzitter T. Witteveen pleitte er voor dat de nieuwe toezichthouder op afstand van het ministerie wordt geplaatst. ,,Je moet zelfs maar de schijn vermijden dat beleid en toezicht zaken met elkaar doen. Het is de vraag of dat binnen het ministerie lukt'', zei Witteveen in januari in deze krant.

Volgens Vermeend en Hoogervorst is de onafhankelijke positie van de nieuwe toezichthouder binnen het ministerie wel gewaarborgd. De inspectie wordt een zelfstandig onderdeel van het departement. De minister zegt zich niet te zullen bemoeien met concrete bevindingen van de Inspectie, maar zal die bij toezending naar de Tweede Kamer van zijn commentaar voorzien. Voornaamste reden om de toezichthouder bij Sociale Zaken onder te brengen is dat andere inspecties die lagere overheden controleren ook onderdeel zijn van ministeries.