Crisis in Kiev

Op 26 februari verscheen in NRC Handelsblad een hoofdartikel met de titel `Crisis in Kiev'. Volgens dit artikel wekken de recente gebeurtenissen in Oekraïne twijfel onder het Nederlandse publiek en de media over de toekomst van de onafhankelijke Oekraïense staat en de perspectieven van de Nederlands-Oekraïense relaties.

Ik wil er de nadruk opleggen dat de ongegronde beschuldigingen tegen het Oekraïense staatshoofd het doel hebben om de situatie in Oekraïne te destabiliseren en de positieve resultaten van het hervormingsbeleid van de president en de regering te ondermijnen.

Iedere onpartijdige waarnemer zal onmiddellijk opmerken dat het onnodig overdrijven van schandalen en het verhevigen van de ziekelijke emoties in de samenleving, van politici komen die vroeger belangrijke staatsposten hebben bekleed en later een politiek fiasco waren. Velen van hen hebben als parlementsleden de markthervormingen jaren geblokkeerd. Hun huidige acties zijn vooral met hun eigen politieke ambities verbonden, zoals de voorbereiding van de volgende verkiezingscampagne.

Verder breng ik onder uw aandacht dat het onderzoek inzake de dood van de journalist Georgi Gongandze de huidige Oekraïense wetgeving volgt en in overeenstemming is met de Europese normen en standaarden. Tenslotte ben ik het niet eens met de opmerkingen in het hoofdartikel die de perspectieven van handel en economische betrekkingen tussen de beide landen betreffen en die door uw krant `slechter dan ooit' genoemd zijn.

    • Ambassadeur van Oekraïne
    • Volodymyr Khandogiy