Bloedbad in Racak

Naar aanleiding van uw publicaties over de zaak-Racak, Kosovo, vraag ik mij af waarom niemand zich lijkt te interesseren voor de vraag naar de identiteit van de aangetroffen doden. Wanneer de slachtoffers immers allen inwoners waren van Racak – hetgeen gesuggereerd wordt door de `bloedbad-theorie' – kan het niet moeilijk zijn hen als zodanig te identificeren. Verwanten kunnen dan getuigen wanneer, hoe en door wie deze mannen uit hun huizen zijn weggevoerd. Wanneer het echter niet mogelijk is gebleken de slachtoffers te identificeren is dit op zijn minst raadselachtig. Zolang deze vraag onopgehelderd blijft, lijkt het mij voorbarig om de conclusie te trekken dat de Serviërs in Racak een bloedbad op burgers hebben aangericht en dat de kritiek op het NAVO-optreden hiermee ontzenuwd is.

    • L.H. Hemelrijk