Asbest onvoldoende verwijderd

Asbest wordt bij de sloop van bouwwerken onvoldoende verwijderd. Dit concluderen de Arbeidsinspectie en de Provincie Overijssel na een onderzoek in 23 gemeenten in Twente. Bij de gemeentelijke op- en overslagdepots is in zestig procent van de aangeboden partijen sloopafval asbest aangetroffen. Bij de afvalverwerkingsbedrijven lag dit percentage op veertig procent. `Zorgwekkend', noemt gedeputeerde H. Nap van de provincie Overijssel de score. Officieel moet aangetroffen asbest door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd, waardoor de sloopkosten hoger worden. De Arbeidsinspectie heeft inmiddels besloten om ook in de rest van Nederland onderzoek te doen naar de mate waarin asbest uit sloopafval wordt verwijderd. Volgens Nap zijn de Overijsselse resultaten representatief voor de situatie in heel Nederland.

De provincie Overijssel en de Arbeidsinspectie vinden dat asbestverwijdering veel hoger op de politieke agenda moet komen. ,,In de hele keten, van particulier tot de wegenbouwer die puinafval verwerkt, moet wat gebeuren'', stelt Nap. De voorlichting aan de burgers, de deskundigheid van de werknemers in de branche en de niet eenduidige regelgeving moeten volgens provincie en Arbeidsinspectie verbeterd worden. Jaarlijks sterven er in Nederland tussen de 800 en 900 mensen aan asbest gerelateerde ziektes.