Weinig huurders willen hun woning kopen

De belangstelling voor het kopen van een huurwoning blijft ver achter bij het aanbod. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging van woningcorporaties Aedes. De corporaties boden vorig jaar 67.000 woningen te koop aan. Daarvan werden er 17.000 verkocht.

Volgens de inventarisatie van Aedes stijgt het aanbod dit jaar met 15 procent naar 77.000. In de vier grote steden zal de stijging dit jaar groter zijn: van 5.000 naar 14.000 koopwoningen. Het onderzoek geeft aan dat juist in de stedelijke gebieden huurders schrikken van de koopprijzen en liever blijven huren. Veel ouderen geven daar ook de voorkeur aan. Voor hen is het verkrijgen van een hypothecaire lening vaak een probleem.

De verkoop gaat in gebieden waar `de markt relatief rustig is' gemakkelijker dan in stedelijke centra. Dat komt overeen met de ervaringen van de wooncorparaties Wooncom in Emmen en De Woonplaats in de Achterhoek. Daar is tien jaar geleden besloten tot grootschalige verkoop van huurwoningen. Inmiddels zijn er 2.000 verkocht. De organisaties hebben onlangs een onderzoek onder duizend nieuwe huizenbezitters afgesloten. Daaruit bleek dat de kopers tevreden zijn. Bij 10 procent van de ondervraagden was de arbeidsparticipatie gestegen, om een hoger inkomen te bereiken.

De gemiddelde leeftijd van de kopers lag tussen de 45 en 50 jaar, beduidend hoger dan op de `gewone' koopmarkt, maar in de meeste gevallen gaf dat geen problemen bij het afsluiten van een hypotheek.

Het onderzoek gaf tevens aan dat kopers iets meer (laten) doen aan de woning dan de corporaties. Ook de bemoeienissen met de directe woonomgeving is bij huizenbezitters groter dan bij huurders. ,,De wijk ondervindt hiervan een lichtpositieve impuls'', zegt directeur F. Catau van De Woonplaats. Volgens hem kan het afstoten van huurwoningen ook in stedelijke gebieden een succes worden, als wordt overgestapt op grootschalige verkoop.

Volgende week maandag bespreekt de Tweede Kamer de nota `Mensen, wensen, wonen' van staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting). De bedoeling is dat de corporaties in de komende tien jaar een half miljoen woningen gaan verkopen.