Vrouwen haken af om HEER

Drie vrouwelijke meelezers van de nieuwe bijbelvertaling hebben hun medewerking opgezegd. De vrouwelijke theologen zijn het niet eens met de beslissing van het Nederlandse Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting om de Hebreeuwse godsnaam `JHWH' definitief te vertalen als `HEER'.

Volgens de drie theologen, dr. M. Kalsky, dr. C. Vander Stichele en dr. A. de Vries is de keuze voor `HEER' niet in overeenstemming met de afspraak dat `exclusief taalgebruik' zou worden vermeden. De drie begonnen twee jaar geleden onder het motto `Heer kan niet meer' een actie tegen de mannelijke godsnaam. Naar aanleiding daarvan verzamelden zij ongeveer zevenhonderd protesthandtekeningen. Tijdens een studiebijeenkomst in 1999 bleek een alternatief echter moeilijk te realiseren. Zo stuitte het voorstel om `God' weer te geven als het `JHWH' met daarboven gedrukt `De naam' op typografische problemen. Het bestuur van het bijbelvertalingsproject ,,betreurt' de beslissing van de drie theologen. ,,Met hen verdwijnt een belangrijke bijdrage aan het project', zo zegt M. Vermij van het Nederlands Bijbelgenootschap. Volgens Vermij was bij een beslissing om het traditionele HEER af te schaffen een ander deel van de circa zestig meelezers afgehaakt.