Vaker eigen budget

Het aantal mensen dat met behulp van een `eigen budget' zorg inkoopt, is vorig jaar sterk toegenomen. Uit een rapportage die staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) naar de Tweede Kamer heeft gezonden blijkt dat in 2000 22.618 mensen een `persoonsgebonden budget' kregen tegen 13.769 in het jaar daarvoor.

Verreweg de meeste `budgethouders' krijgen het geld voor de inkoop van thuisverpleging en -verzorging (16.282, oftewel 73 procent meer dan in 1999). Het aantal budgetten voor hulp in de verstandelijke gehandicaptenzorg nam met 70 procent toe tot 6.195.

Vliegenthart meldt dat de wachtlijsten voor een budget op het gebied van de verpleging en verzorging zijn verdwenen. De verstandelijke gehandicaptenzorg kent daarentegen nog wel een wachtlijst, waarop tussen de 1.400 en 1.900 gehandicapten op een `persoonsgebonden budget' wachten. Het beschikbare geld voor deze hulpvorm is vorig jaar wel volledig besteed.

Vliegenthart belooft de Kamer de administratie rond het `persoonsgebonden budget' sterk te zullen vereenvoudigen.