Uitzwaaien

De van overheidswege verspreide regels, waarmee we ongevraagd van de wieg tot het graf worden bijgestaan, zijn vaak moeilijk te ontcijferen. Hoe anders is de begeleiding die sommige bedrijfstakken ons bieden!

De Erkende Verhuizer bijvoorbeeld geeft een brochure uit waarmee verhuizen – een onontkoombare gebeurtenis – een peulenschil wordt. In meer dan honderd stappen brengt het geschrift je van de oude naar de nieuwe woning. `Koelkast tijdig ontdooien, adreswijzigingen versturen, boeken alvast inpakken enz.'

Punt vijf van het hoofdstuk `de dag van de verhuizing' luidt: `Voor vertrek nog even zwaaien naar de buren'. Je trekt dus in verfomfaaide staat de deur achter je dicht, je loopt naar je auto die klaarstaat achter de verhuiswagen, je zwaait naar de buren links en rechts.

En dat vink je even af.

    • Simone Kramer