`Taxiruzie schuld van Amsterdam'

De gemeente Amsterdam is halfslachtig en niet alert opgetreden tegen de monopolisering in de Amsterdamse taxibranche. Ze is daardoor mede verantwoordelijk voor de ontspoorde verhoudingen in de taxiwereld.

Dit concludeert de commissie-Koning, die in opdracht van de Amsterdamse gemeenteraad de taxibranche in de regio Amsterdam heeft onderzocht. Het rapport `Een gesloten huis' is vernietigend voor de gemeente en de politiek verantwoordelijke bestuurders.

Door ,,tot 1998 op risicovolle wijze te volharden'' in een ,,halfslachtig'' beleid zijn de politiek verantwoordelijke bestuurders er mede verantwoordelijk voor dat de gemeente Amsterdam ,,de gevangene'' werd van de Taxicentrale Amsterdam (TCA). ,,Feitelijk betekende dit dat niet de overheid maar de Taxicentrale het vergunningenbeleid bepaalde.''

Signalen dat deze situatie ontstond, waren er al veel langer, zeker medio jaren negentig, concludeert de commissie-Koning. De politiek was echter ,,onvoldoende alert''. Ook voor de lucratieve handel in vergunningen acht de commissie-Koning de politiek medeverantwoordelijk. De commissie spreekt van ,,een jarenlang gedoogbeleid van de gemeente Amsterdam en het Openbaar Lichaam OLT AZAM ten aanzien van de bedrijfsconstructies en de handel in vergunningen''.

De huidige problemen in de taxibranche komen voort uit het gedoogbeleid. De commissie oordeelt dat de belangrijkste oorzaak van de problemen moet worden gezocht ,,in een verkeerde en halfslachtige invulling in een vorm van regulering van de taximarkt, alsmede het volharden in een afstandelijke houding van verantwoordelijke bestuurders op het moment dat de gevolgen van deze verkeerde rolinvulling helder werden''.

Pas in 1998, toen het rijk ook een nieuwe Taxiwet invoerde, verbeterde de situatie. Volgens Koning zijn echter te lang signalen genegeerd, zoals het sterk oplopen van de prijzen van de vergunningen tot 250.000 gulden. Dit gebeurde onder andere omdat de gemeente Amsterdam `sterk hechtte aan een restrictief beleid' en bij het rijk een `status aparte' bedong voor de regio Amsterdam.

Burgemeester Cohen nam het rapport vanmiddag in ontvangst. Hij sprak van scherpe formuleringen en benadrukte dat de commissie-Koning het voordeel had gehad te kunnen terugkijken. ,,In dat licht willen wij het ook bekijken'', aldus Cohen. Het college van B en W komt binnen enkele weken met een pre-advies naar aanleiding van het rapport. De gemeenteraad bespreekt het rapport op op 25 april.

In een reactie merkte gemeenteraadslid A. Bijlsma (PvdA) op dat de Amsterdamse raad meermalen, al vanaf 1995, om een taxinota heeft verzocht. ,,Maar de wethouder kwam tot eind 1997 niet met de nota op de proppen.'' De toenmalig wethouder Bakker (D66) zou het volgens Bijlsma ,,zeer moeilijk'' krijgen als hij nu nog politiek verantwoordelijk was. Ook de huidige wethouder Köhler had volgens Bijlsma ,,actiever'' moeten zijn in het taxidossier.