Stakingen kleinmetaal nemen toe

De acties in de kleinmetaal nemen in aantal toe. Vandaag staakten volgens de bonden meer dan duizend werknemers van het installatiebedrijf GTI in Rotterdam en in het noorden van het land.

Daarnaast staken een kleine 300 werknemers van kleinere bedrijven. Het einde van de stakingen is volgens de bonden niet in zicht. Deze week werd in 40 van de 30.000 bedrijven gestaakt, volgende week zijn dat volgens de bonden ,,minstens zoveel'' bedrijven. Voor 2 april staat er een landelijke stakingsdag in Bunnik op stapel, voor de 9000 werknemers van GTI en voor werknemers van garagebedrijven.

De actiebereidheid onder werknemers is groot, zegt voorzitter De Vries van FNV Bondgenoten. Gemiddeld hebben bedrijven in de kleinmetaal tien werknemers. ,,In kleine bedrijven moeten mensen natuurlijk wel een drempel over. Dan is de baas de voorman, en zie je hem ook weer op het voetbalveld. Het valt dan niet mee om te staken. Toch lukt dat beter dan verwacht.'' De Federatie Werkgevers Metaaltechniek (FWM) noemt de acties ,,onverantwoord''. Niettemin maakt CAO-onderhandelaar en FWM-secretaris Vonk zich niet ongerust over de acties. ,,Wij hebben signalen dat het om minder mensen gaat dan de bonden zeggen.''

De CAO-onderhandelingen in de kleinmetaalsector liepen begin februari stuk en zitten nog steeds ,,muurvast''. De werkgevers hebben een eindbod gedaan van in totaal 8 procent loonsverhoging over twee jaar. De bonden willen daarboven nog eens tweemaal een bonus van 1000 gulden bruto, wat nog eens twee procent loonsverhoging betekent. ,,Maar het grootste probleem'', zegt De Vries, ,,is de zeggenschap over tijd. Er is met 30.000 vacatures in de kleinmetaal een gigantisch aanbod aan opdrachten, dus moeten werknemers vaak overwerken. Daar komt nog reistijd bij. Zo kunnen werknemers hun werk niet met hun gezin combineren.'' De bonden willen dat werknemers inclusief reistijd maximaal 10,5 uur van huis zijn.

Voor werkgevers valt aan de verplichting tot overwerk ,,niet te tornen'', zegt FWM-onderhandelaar Vonk. De grief van de bonden over het overwerk vindt hij ,,flauwekul''. ,,Het komt voor, maar niet elke dag.'' De werkgevers hebben toegezegd dat overwerk ,,na overleg met de werknemer'' wordt verordonneerd, maar daarmee namen de bonden geen genoegen.

In afwachting van een centrale CAO benaderen de bonden de werkgevers met protocollen, in de hoop dat individuele werkgevers bereid zijn aan de eisen tegemoet te komen. Gisteren werd op die manier het werkgeversfront gebroken nadat één werkgever in Franeker over de brug kwam. Andere zijn nog niet gevolgd.