`RBA in Rijnmond niet goed gestuurd'

Arbeidsvoorziening Nederland, het landelijke arbeidsbureau, heeft het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening Rijnmond,,onvoldoende behoorlijk'' aangestuurd. Het bestuur van RBA Rijnmond heeft op zijn beurt zijn toezichthoudende taak ,,verwaarloosd''.

Dat is het oordeel van de commissie-Vonhoff die het conflict tussen het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) in Zoetermeer en het regionale bureau Rijnmond heeft onderzocht.

Dit conflict bereikte in december 2000 een hoogtepunt met het ontslag op staande voet, door het CBA, van directeur H. Luchtmeijer van Arbeidsvoorziening Rijnmond. De aanleiding was onder andere dat via een aparte rekening bij Rijnmond zwarte betalingen zouden zijn gedaan.

Het conflict tussen CBA en RBA begon vorig jaar mei, nadat was gebleken dat vermoedelijk voor 5 miljoen fraude is gepleegd bij het project Futuro Laboral, wat sindsdien wordt onderzocht door justitie. Het CBA ging daarna niet in op herhaalde verzoeken van het RBA voor overleg en zette forensische accountants van Deloitte & Touche in om de administratie bij Rijnmond door te lichten.

,,Er was gedurende lange tijd geen behoorlijk overleg tussen de beide besturen mogelijk. Ik was verbijsterd'', zei Vonhoff vanochtend. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het CBA dat, aldus het rapport, ,,beginselen van behoorlijk bestuur onvoldoende toepaste''. CBA-voorzitter J. van de Beek wees deze conclusie gisteren ten dele af, omdat de commissie-Vonhoff ,,niet alle feiten kende'' en het CBA ,,in de contacten met het RBA geconfronteerd werd met intimiderende acties''. Van de Beek: ,,Het Rotterdamse bestuur zei: u moet doen wat wij willen, anders plaatsen wij geen orders [voor projecten] en daarmee was al gauw 20 miljoen per jaar gemoeid.''

Vonhoff daarover vanochtend: ,,Ik kan me voorstellen dat mevrouw Van de Beek teleurgesteld is. Maar ik voeg niks toe aan of doe iets af van onze conclusies.''

Het RBA-bestuur opereerde welbewust als een soort van raad van commissarissen en gaf de regionale directeur H. Luchtmeijer de vrije hand. De commmissie-Vonhoff constateert dat het RBA-bestuur daarmee zijn toezichthoudende taak ,,verwaarloosde''. Het RBA-bestuur verzette zich voorts ,,disproportioneel'' tegen het ontslag van Luchtmeijer. Behalve de directeur vertrokken nog twee financiële medewerkers bij RBA, nadat het vermoeden van fraude met de `zwarte kas' was gerezen. Dat het RBA een aparte rekening aanhield, was volgens de commissie-Vonhoff overigens bij het CBA al geruime tijd bekend.

De commissie vindt het niet ,,van bestuurlijke wijsheid getuigen'' om forensische accountants van Deloitte & Touche in te schakelen, omdat dit accountantsbureau tevens de huisaccountant van Arbeidsvoorziening Nederland is. CBA-voorzitter Van de Beek wees deze kritiek af, omdat het CBA ,,geen andere keuze had''. Het bestuur van Arbeidsvoorziening Rijnmond was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.