Ramsj

Marc Wingens: Over de grens. Paperback, SUN 1994, van ƒ49,50 voor ƒ19,90. Steven Sterk Utrecht.

Bedevaarten waren in de Nederlandse Republiek verboden, evenals andere openbare uitingen van katholiek geloof. Om die reden trokken katholieke Nederlanders indertijd over de grens, met name naar Kevelaer, Handel en Uden. In deze degelijke studie brengt Wingens de Nederlandse bedevaart in de 17de en 18de eeuw in kaart.

    • Ewoud Sanders