PvdA tornt niet aan Zalmnorm

Als het erop aankomt, schroomt de PvdA de Zalmnorm ter discussie te stellen en de coalitie met de VVD in gevaar te brengen. Dat was de indruk gisteravond na een interpellatiedebat in de Kamer met minister Hermans (Onderwijs, VVD). Onderwijswoordvoerder Barth (PvdA) deed tijdens het debat haar uiterste best de indruk weg te nemen dat haar partij de bestaande uitgavenkaders van het kabinet Kok II wil aantasten.

,,De tijd dat het links was om niet te denken aan goede staatsfinanciën is lang voorbij'', aldus Barth. De PvdA bepleit weliswaar drastisch meer uitgaven aan onderwijs, maar als het binnen de Zalmnorm kan, dan des te beter, aldus Barth. Ook vermeed zij concrete bedragen te noemen.

Weliswaar vraagt de PvdA van Hermans een meerjarig `investeringsplan' voor het onderwijs, maar dat zou zich tot de jaren na de lopende kabinetsperiode moeten uitstrekken, zodat het voor de verhoudingen binnen de regeringscoalitie niet van actueel belang is.

In een vraaggesprek met de Volkskrant had PvdA-fractieleider Melkert gisteren ten aanzien van Hermans en de Zalmnorm nog dreigende taal laten horen.

VVD-minister Hermans bevestigde in de Tweede Kamer dat hij in het kabinetsoverleg over de voorjaarsnota bij minister Zalm van Financiën een verlangen heeft neergelegd van meer dan een miljard gulden extra voor het onderwijs. Op de exacte hoogte van zijn claim en zijn kansen op succes wilde de minister niet ingaan. VVD-onderwijswoordvoerder Cornielje omschreef in de Kamer de Zalm-norm als ,,de kip met de gouden eieren''.

Bij de oppositie heerste scepsis over Hermans' claim. ,,U zit vast aan de Zalmnorm'', aldus M. Rabbae (GroenLinks). C. Ross-van Dorp (CDA): ,,Heeft de minister de negatieve spiraal waarin het onderwijs zit nog wel in de hand? Hij vraagt al drie jaar om geduld, dat begint op te raken.''

De jongste eis van de gezamenlijk optrekkende werkgevers, werknemers, ouders en leerlingen voor vijf miljard extra investeringen in 2001 en 2002 speelde tijdens het debat geen rol, omdat dit te laat voor het debat bekend werd. Ze willen verder dat de overheid 12 miljard gulden extra in het onderwijs investeert.