Onenigheid over lang zorgverlof

Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) is in aanvaring gekomen met de PvdA en haar eigen partij D66 over uitbreiding van een langdurige verlofregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen.

Na een lang debat over de Wet arbeid en zorg kondigde Verstand aan de kwestie vandaag in het kabinet te willen bespreken. Volgens haar kost een amendement dat PvdA en D66 hebben ingediend om de Wet financiering loopbaanonderbreking op te rekken, tussen de 540 miljoen en 1,2 miljard gulden. De Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Schimmel (D66) waren hier niet van overtuigd. Zij denken dat hun voorstel slechts enkele tientallen miljoenen kost.

Volgens de huidige regeling kunnen werknemers die langdurig onbetaald zorgverlof willen opnemen voor stervensbegeleiding bijna duizend gulden per maand subsidie krijgen. Dit kan ook voor studie, maar dan geldt de strenge voorwaarde dat de verlofnemer wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde.

PvdA en D66 willen dat ook ouders die tijdelijk voor ernstige zieke kinderen zorgen voor de regeling in aanmerking komen, zonder dat de strenge voorwaarde geldt. Verstand haalde echter een berekening van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan, dat er veel belangstelling voor zo'n regeling zou zijn. Zij riep de partijen tevergeefs op te wachten op het kabinetsstandpunt over langdurig betaald zorgverlof, dat nog dit jaar zal verschijnen.