Nokia: meer vragen dan antwoorden

De waarschuwing over tegenvallende verkopen die Nokia heeft doen uitgaan, roept meer vragen op dan antwoorden. Er staat ook goed nieuws in. Onder de huidige economische omstandigheden is een groei van 15 tot 20 procent dit kwartaal van de verkoop van mobiele telefoons een lovenswaardige prestatie. Het concern heeft zijn marktaandeel wederom vergroot ten koste van klungelende concurrenten. Nokia verdient lof voor de verwachte groei van 30 à 35 procent in de verkoop van netwerken, vooral omdat Ericsson gewaarschuwd heeft dat mobiele telefoonbedrijven te kampen hebben met een toenemende druk op hun budget.

Voordat beleggers echter al te enthousiast worden, moeten ze proberen de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kan Nokia in hemelsnaam vasthouden aan zijn prognoses voor het rendement per aandeel, terwijl het de prognose voor zijn afzetgroei met tien procentpunten naar beneden bijstelt? Dat lijkt strijdig te zijn met de grote operationele marges in de mobiele telefoonbranche die voor het grootste deel van Nokia's winst zorgen. Het concern zegt dat de marges beter zijn dan verwacht - maar zoals gebruikelijk wordt er geen getal op geplakt.

Nokia zegt dat het bezig is greep te krijgen op zijn voorraden, waarmee bedoeld wordt dat oude voorraden niet meer tegen afbraakprijzen de deur uitgaan. De investeringen in geautomatiseerde productiesystemen beginnen waarschijnlijk ook hun vruchten af te werpen. Nokia kan ook de toeleveranciers onder druk zetten, die niet graag de grootste producent van mobiele telefoons het leven zuur zullen maken als die het juist in een mindere periode goed blijft doen. Nokia zou zijn prijzen zelfs nog meer kunnen opschroeven dan verwacht. Het concern kan daarbij gebruik maken van de superioriteit van haar producten. Het kan zijn dat enige groei eenvoudigweg geofferd is om de winstgevendheid op peil te houden.

Een risico is dat de winstcijfers opgetuigd worden door vermogenswinsten.Volgens Dresdner Kleinwort Wasserstein heeft Nokia een niet-gespecificeerde vermogensaanwas van 86 miljoen euro in het vierde kwartaal van vorig jaar geboekt als deel van de normale winst voor belastingen. Als Nokia tot dergelijke praktijken zijn toevlucht heeft moeten nemen om zijn cijfers op te fleuren, zouden beleggers dat wel eens niet kunnen pikken. Ze werden tenslotte ook al snel teleurgesteld nadat Nokia onlangs nog de markt geruststelde over de verwachte resultaten. Dat kan gevolgen hebben voor de aandelen, die nu verhandeld worden op een niveau van 29 maal de verwachte jaarwinst.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar zie: www.breakingviews.com

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly