Loonsverhoging in zorgsector

De 200.000 werknemers in verpleeg- en verzorgingstehuizen krijgen in totaal 7 procent loonsverhoging, waarvan 3 procent in de vorm van een eindejaarsuitkering. Een half procent daarvan is resultaatafhankelijk. Leerlingen krijgen een verhoging van 12 procent doordat leertijd wordt omgezet in werktijd. Werkgevers en bonden zijn dat vanochtend overeengekomen.