Komproe komisch verteller

,,Waarom doe ik dit?'' vraagt Howard Komproe zich aan het begin van zijn eerste theatersolo hardop af. ,,Ik kan niet anders,'' zegt hij dan, ,,ik ben dit.'' Hij is 29 en heeft al van alles geprobeerd, maar dat was het allemaal nèt niet. En uiteindelijk stuitte hij op de stand-up comedy waaruit nu zijn eigen voorstelling is voortgekomen.

Komproe blijft, kortom, dicht bij zichzelf. Op gedempte toon begint hij te vertellen over zijn jeugd, over de bewonderenswaardige opvoedingstrucs van zijn vader en over hun verhuizing naar Hoenderloo. Dat doet hij ontwapenend, met goedmoedige grapjes, maar enerverend is zijn optreden dan nog niet. De vaart komt er gaandeweg pas in. Dan debiteert hij een gemoderniseerde versie van het Odysseus-verhaal, waarin de Grieken af en toe net Surinamers zijn, en daarbinnen volgen de terzijdes elkaar in steeds hoger tempo op. Over het gebrek aan logica in de militaire dienst bijvoorbeeld, of over de diverse onverstaanbare dialecten van autochtone Nederlanders.

Zelf is Komproe zwart, maar hij werd geboren in Den Haag en bracht slechts twee jeugdjaren in Suriname door. Dat maakt hem tot een door en door Nederlandse komiek, die toch afstand van dit land kan nemen. In zijn swingende overall banjert hij door zijn komische observaties heen, terwijl het contact met de zaal hem geen enkele moeite kost. Ten slotte besloot hij iemand te worden die verhalen vertelt, zegt hij, en dat lukt hem glansrijk.

Voorstelling: Luister Loekoe Yere Kijk door Howard Komproe. Regie: Maarten van Hinte. Gezien: 8/3 in Klein Bellevue, Amsterdam. Tournee t/m 17/5. Inl. (020) 626 03 50 of www.watdoethoward.nu

    • Henk van Gelder