Klant krijgt 75 gulden bij lange stroomstoring

Bij ernstige stroomstoringen, waarbij de elektriciteit vier uur uitvalt, krijgt de consument voortaan een schadevergoeding van 75 gulden. Grote ondernemingen krijgen 2.000 gulden tot 200.000 gulden compensatie.

Dit is een van de regels die de DTe – de waakhond voor de energiemarkt – gisteren heeft gepresenteerd om de levering van stroom te waarborgen. De compensatie voor de klant is bedoeld om de beheerders van de stroomnetten te prikkelen goed en efficiënt te werken. Bij een storing moet er ook binnen twee uur een monteur op de stoep staan. Op (klacht)brieven dient de beheerder binnen tien werkdagen te reageren. Elk jaar moet het aantal storingen en de uitvalsduur worden gerapporteerd.

De Nederlandse energiedistributiebedrijven zijn juridisch gesplitst in een handelsbedrijf en een netbedrijf, dat onafhankelijk van de moedermaatschappij moet zorgen voor een optimale levering van elektriciteit. De kwaliteit van de netten en de onafhankelijkheid van de netbeheerders zijn een heet hangijzer geworden in de politiek. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat bij de verkoop van de energiedistributiebedrijven aan (buitenlandse) particuliere partijen de netten niet worden meeverkocht. Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil de netten wel laten meeverkopen.

De zorg van de Kamermeerderheid wordt ingegeven door de ontspoorde liberalisering in Californië, dat recentelijk werd geteisterd door stroomtekorten en prijsexplosies. De Amerikaanse minister van Energie, Abraham, zei gisteren dat nieuwe tekorten deze zomer in Californië ,,onvermijdelijk'' zijn. Nederland heeft volgens DTe-directeur De Jong overigens na Singapore het best functionerende stroomnet.

De Jong deelt de vrees voor privatisering dan ook niet: ,,De ervaring leert zelfs dat een bedrijf in private handen eerder in staat is een netbeheersbedrijf efficiënt in te richten dan een organisatie in publieke handen.'' De regels van de DTe, zoals die voor de schadevergoeding en bij storingen, moeten daarbij ontsporingen voorkomen. Zo moeten beheerders iedere twee jaar aantonen hoe zij de capaciteit van de netten de komende zeven jaar op peil denken te houden. DTe rapporteert dit aan de minister van Economische Zaken. Die is bevoegd zonodig in te grijpen en kan ook investering in netten eisen.