Klagende burgers hebben vaak gelijk

Van de 1216 klachten die vorig jaar binnenkwamen bij de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, bleek 91 procent gegrond. Ombudsman N.Salomons kreeg in 2000 vooral klachten van burgers over de bejegening door medewerkers van de gemeente, de manier waarop correspondentie werd afgehandeld en over een gebrek aan dienstbetoon.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman.

In 1999 achtte Salomons 87 procent van alle klachten gegrond. Toen schortte het vooral aan de uitvoering van regelgeving.

Salomons vraagt extra aandacht voor ambtenaren die geld onder hun hoede hebben. Medewerkers met financiële problemen kunnen in de verleiding komen om een greep uit de gemeentekas te doen.

Amsterdammers trekken minder vaak aan de bel bij de ombudsman. Maar Salomons merkt daarbij op dat zij met ingang van vorig jaar geen klachten meer krijgt over energiebedrijf NUON, dat atijd goed was voor een behoorlijke portie. Nu hadden de Gemeentebelastingen en Stadsmobiel van het GVB een behoorlijk aandeel in de klachtenstroom. Opvallend, aldus Salomons, is dat burgers die zich rechtstreeks tot de Gemeentebelastingen wendden geen succes hadden. Een telefoontje van haar was meestal genoeg om het probleem uit de wereld te helpen. De Sociale Dienst was vorig jaar goed voor 224 klachten. Dit zijn er weliswaar ruim vijftig minder dan twee jaar eerder, maar Salomons denkt dat dit vooral samenhangt met de afname van het aantal cliënten.