Franke treft schikking met examenmakers

Schrijver Herman Franke krijgt 9.000 gulden aan schadevergoeding en honorarium van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) en 1.500 gulden van Uitgeverij Thieme Meulenhoff wegens het zonder toestemming publiceren van een volgens de auteur `verminkte' tekst van Franke in de Eindexamenbundel Havo Nederlands van dit jaar. Bovendien zal de tekst worden verwijderd uit de nog resterende exemplaren van de bundel en niet figureren in volgende examenbundels.

Wegens deze afspraak is het kort geding dat Franke met steun van de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen tegen de uitgeverij en de examenmakers had aangespannen (zie Boeken 8.12.00), overbodig geworden. Op 21 juni vorig jaar kregen de havo-leerlingen die eindexamen Nederlands deden een ingekorte versie van Franke's essay `Het is hoog tijd voor een cultureel reveil' te lezen, waarover zij een aantal vragen moesten beantwoorden. Franke, die vanwege de geheimhouding van eindexamens van niets wist, meent dat er na de bewerking weinig van zijn tekst was overgebleven. Deze was met de helft ingekort en bovendien was een deel van de overgebleven tekst grondig herschreven. Hoewel Franke al eerder een royaal honorarium toegezegd kreeg, wilde hij de verdere verspreiding van de tekst voorkomen. ,,Dit was voor mij een principezaak.'' Hij is `zeer tevreden' over de afloop.

    • Arjen Fortuin