EU gaat Balkan helpen bij strijd tegen mensensmokkel

Experts uit de Europese Unie worden naar de Balkan gestuurd om de douane daar te helpen in de strijd tegen de mensenhandel. Dat hebben de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gisteren in Brussel afgesproken. Zij zijn ongerust over de groeiende stromen Chinezen, Iraniërs en Irakezen die naar Bosnië, Joegoslavië, Albanië en Kroatië reizen, om van daaruit illegaal de Europese Unie binnen te komen. Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Jack Straw, komen er jaarlijks zeker 20.000 illegalen via deze `Balkanroute' de Unie binnen.

Het idee om dit `lek' te dichten, werd in februari door de Britse premier Blair en zijn Italiaanse collega D'Amato gelanceerd. Zij wilden het desnoods samen doen. Intussen hebben Groot-Brittannië en Italië de andere EU-lidstaten bereid gevonden om óók expertise en geld naar de Balkan te sturen. Volgens sommigen zwerven er tussen de 50.000 en 200.000 Aziatische migranten op de Balkan, in afwachting van een kans om illegaal de EU binnen te glippen. Douane-autoriteiten op de Balkan hebben, vinden de EU-ministers, assistentie en training nodig. Ook zouden EU-experts de Balkanlanden moeten helpen bij het opzetten van een asiel- en immigratiebeleid (inclusief straffen voor mensensmokkelaars) om het probleem ter plekke af te handelen. Eind maart zal een EU-delegatie in de regio trachten de noden in kaart te brengen.

Het is tekenend dat de ministers het gisteren wel eens werden over dit Brits-Italiaanse crisis-actieplan buiten de EU-grenzen, maar geen overeenstemming bereikten over hoe het verder moet met problemen op het gebied van asiel en immigratie binnen de Unie. Die problemen worden deels veroorzaakt doordat elk land zijn eigen beleid heeft. Maar zelfs over één strafmaat binnen de EU voor vrachtwagenchauffeurs die verstekelingen vervoeren, en over de vraag of mensen die zonder winstbejag politieke vluchtelingen de Unie in smokkelen, strafbaar moeten zijn, bleven de ministers gisteren verdeeld. De Europese Commissie doet steeds voorstellen om het beleid binnen de EU te harmoniseren. Dat de ministers die voorstellen vruchteloos bediscussiëren en wél voortgang boeken over een aanpak voor de `Balkanroute', lijkt een illustratie van wat de Britten noemen `the new bilateralism'.